Bạn có thể tạo tên nhân vật đẹp với các ký tự đặc biệt bằng cách này.
Tất cả những gì bạn phải làm là nhập tên hoặc tên người dùng trò chơi của bạn và chọn ký tự đặc biệt từ TRÁI PHẢI và TRUNG TÂM để tạo một tên trò chơi đặc biệt và duy nhất cho chính bạn.