dấu ngoặc

Dấu ngoặc đặc biệt - ﹄﹃

︿
«
»

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ Đó là tất cả những gì chúng tôi có ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contactnitishbajaj17@gmail.com