góc

Các ký tự đặc biệt ở góc - ╃

˩
˥
˦
˧
˨

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ Đó là tất cả những gì chúng tôi có ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contactnitishbajaj17@gmail.com