Ký tự hàn quốc

Các ký tự đặc biệt của Hàn Quốc - ㅎ

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ Đó là tất cả những gì chúng tôi có ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contactnitishbajaj17@gmail.com