đơn vị thời tiết độ

Các ký tự và đơn vị đặc biệt của độ thời tiết - ☔

°
ϟ
🌦
🌥
🌤
🌩
🌧
🌞
🌬
🌨
🌈
🌫
🌪
💨
🌊
💦
💧
🌂
🧤
🥶
🥵
🔆
🔅
🧊
🧣

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ Đó là tất cả những gì chúng tôi có ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contactnitishbajaj17@gmail.com